Notă de informare GDPR

De ce avem nevoie de datele tale?

Pentru identificare și pentru a-ti putea oferi serviciile medicale de care ai nevoie. Prelucrarea datelor tale se face in conformitate cu prevederile legale specifice din domeniul sănătății.

Ce date prelucrăm?

Date de identificare: nume, prenume, CNP, serie si numar de act de identitate, localitate de domiciliu – obținute din actul tău de identitate.

Date de contact: numar telefon, e-mail.

Date sensibile: date privind sănătatea, date genetice.

Detalii de plată: date financiar-bancare, date inscrise pe cardul de credit, adresa de facturare

Imaginea.

Scopul si temeiurile legale de prelucrare:

Datele tale sunt prelucrate pentru realizarea obiectului contractului de prestări servicii medicale sau pentru prestarea efectivă a serviciilor medicale, in scopul indeplinirii unor obligatii legale ale Operatorului, in vederea stabilirii diagnosticelor medicale, in scopuri de medicină preventivă sau a muncii, de administrare de ingrijiri și tratamente medicale, pentru gestionarea serviciilor de sănătate, în interesul legitim al companiei în cazuri documentate, pe baza consimtământului tau.

Website: anumite sectiuni ale site-ului nostru vă pot solicita să furnizati informatii personale în mod voluntar, de exemplu, vă putem cere să ne adresati cererile dumneavoastră printr-un formular de contact.

Perioada de stocare

Datele tale vor fi prelucrate pe durata prestarii serviciilor medicale, iar ulterior vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale in domeniul sanatatii pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Operatorului.

Locul prelucrării datelor tale

Datele sunt colectate, stocate si utilizate in Romania.

Cine mai poate avea acces la datele tale

Autoritatile competente din domeniul sănătății.

Organe competente, Organe de cercetare.

Furnizorii nostri de servicii medicale, cu care ne aflăm in relatii contractuale, pentru prestarea serviciilor medicale de specialitate si de laborator.

Alti furnizori cu care ne aflăm in relatii contractuale.

Prestatori de servicii de marketing si alte servicii similare, in cazul in care avem consimtământul tău pentru activitati de marketing, feed-back, profilare.

Drepturile tale

Dreptul de acces vă permite să obtineti din partea noastră o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date personale care vă privesc si ce astfel de date prelucrăm.

Dreptul la rectificarea datelor presupune că aveti dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete, fara intarzieri nejustificate din partea noastra.

Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat) presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate. Dreptul de a solicita stergerea datelor va fi aplicabil in anumite circumstante, precum ar fi : (i) când datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele d-voastra au fost prelucrate ilegal.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum: (i) atunci cand dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele d-voastra au fost prelucrate ilegal, iar d-voastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

Dreptul la opozitie presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum: (i) atunci cand prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) cand prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

Dreptul la portabilitatea datelor presupune ca aveti dreptul de a primi datele care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs. sau pe un contract si numai daca aceasta a fost realizata prin mijloace automate.

Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv creare de profiluri, presupune faptul ca aveti dreptul de a refuza aceste prelucrari care pot produce efecte juridice asupra dvs sau va pot afecta in mod similar intr-o masura semnificativă.

Dreptul de retragere a consimtământului: consimtământul poate fi retras oricând. Retragerea consimtământului nu afecteaza legalitatea prelucrării pe baza consimtământului inainte de retragerea acestuia.

Cum iți poți exercita drepturile

Unele solicitari pot fi rezolvate direct in cadrul receptiei, solicitarile pot fi transmise prin completarea unui formular la receptie, către adresa de e-mail sigmed-clinics@gmail.com sau prin posta la adresa Strada Victor Babes, nr 4, loc.Sânnicolau Mare, jud. Timis.

In cazul in care nu sunteti mulțumit de răspunsul primit din partea noastra, aveți dreptul de a vă adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.